Jaume I en el Ayuntamiento de Palma

Fotos de Cristina Andreu